logo - szeszycki PZU
pzu

ScisStudio

https://www.google.com/+UbezpieczeniapzuBydgoszczPl-szeszycki

Ubezpieczenia rolne

 

Ubezpieczenie zwierząt

Ubezpieczenie to pozwala rolnikom zabezpieczyć produkcję zwierzęcą od niemal wszystkich ryzyk. Duża różnorodność form ubezpieczenia daje możliwość dostosowania oferty do rzeczywistych potrzeb.

 

Ubezpieczenie drobiu

Ubezpieczenie adresowane jest do specjalistycznych ferm – producentów drobiu. Ze względu na szeroki zakres ubezpieczenia oraz stosunkowo niską cenę jest ubezpieczeniem bardzo popularnym wśród hodowców drobiu.

 

Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie to umożliwia objecie ochroną ubezpieczeniową budynków w gospodarstwach rolnych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenie pasiek

Ubezpieczenie pasiek jest specjalistycznym ubezpieczeniem skierowanym do pszczelarzy. To prawdopodobnie jedyne tego typu ubezpieczenie dostępne na polskim rynku.

 

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych

Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych jest jednym z najbardziej popularnych dobrowolnych ubezpieczeń rolnych.

 

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo

Ubezpieczenie Bezpieczne Gospodarstwo jest pakietem poszerzającym i uatrakcyjniającym ofertę ubezpieczeń rolnych, skierowanym do właścicieli gospodarstw indywidualnych. Chroni między innymi majątek ruchomy gospodarstw rolnych, a jednocześnie jest ubezpieczeniem prostym w obsłudze i stosunkowo tanim.

 

Ubezpieczenie hodowli i chowu stawowego ryb

Ubezpieczenie hodowli i chowu ryb jest ubezpieczeniem skierowanym do wyspecjalizowanych grup producentów – hodowców ryb.

 

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności

Ubezpieczenie zwierząt futerkowych skierowane jest do wyspecjalizowanych ferm; umożliwia ono ubezpieczenie lisów, norek i nutrii.

 

Ubezpieczenie upraw

Ubezpieczenie upraw jest ubezpieczeniem funkcjonującym obok ubezpieczeń dotowanych upraw. Jest szczególnie polecane tym gospodarstwom, którym nie przysługuje dotacja państwa do składki ubezpieczeniowej.

 

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem komercyjnych ubezpieczeń upraw i zwierząt, oraz obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw.

 

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Ubezpieczenie to jest produktem bardzo atrakcyjnym; składka jest częściowo pokrywana przez budżet państwa.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla gospodarstw indywidualnych. Ochrona ubezpieczeniowa, której zakres ustalony jest ustawowo, obejmuje zarówno budynki mieszkalne jak i gospodarcze. Polisa chroni od pożaru oraz od innych zdarzeń losowych.

 

OC rolników z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Powinno być wykupione najpóźniej w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego.